Mød i dig det, som har brug for at bevæges og integreres!

Ved psykoterapi tilbydes du et personligt fristed, hvor du i et åbent og nærværende terapeutisk rum, har mulighed for at lægge følelser og tanker frem til refleksion. Ved at arbejde på en nænsom og accepterende måde i forhold til egne tanker, følelser og kropssansninger, giver det muligheder for at ny tillid, og accept til dig selv kan vokse frem.

Ved at være accepterende og undersøgende i forhold til smertefulde følelser, kan der skabes rum for forandringer, så smertefulde tilstande bedre kan forstås, bæres, integreres eller transformeres.

Psykoterapiens fokus er, at vi gerne vil blive bedre til at leve livet mere helt og kreativt, samt være i kontakt med vores essentielle kerne. Men nogle gange er der forhindringer i vejen for vækst, hvor psykoterapi kan hjælpe. 

Det kan da være en stor hjælp at opsøge en udenforstående sparringspartner, som kan støtte dig i din proces.

Har du i dit liv udfordringer, som du gerne vil arbejde terapeutisk med? 

Jeg tilbyder dig støtte og følgeskab i din proces indenfor følgende områder:

  • Stress
  • Nedsat selvværd
  • Parforholdsproblematikker
  • Relationelle udfordringer
  • Svigt og traumer
  • Depression og angst
  • Vrede og konflikter
  • Eksistentielle kriser
  • Personlig udvikling
  • Potentiale